รองอธิการบดีและคณะฯ ร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรี

รองอธิการบดีและคณะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรีที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ มัสยิดกลาง “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม  ๒๕๖๖ ****** เช้าวันจันทร์ที่ 23  ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีได้มอบหมายให้รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  ผศ.อับดุลรอยะ บินเซ็ง และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันอิมรอน แวปา ดร.มัจดี โตะตาหยง ดร.มุฮัมหมัด อาซาซีย์ อ.อัลบาชีร อัชกูรีย์ อ.มุศลิห อาลี […]