กระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมุสลิม

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายฮัมการ์ มะวิง ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากร ให้ความรู้

สตรีการการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน

สาขาวิชาการกฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สตรีการการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน โดย เมื่อวันที่17 มีนาคม 2564 โดยมีวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกร่วมเสวนา

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) อบรม เกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการเกณฑ์ใหม่ ปี 2563 ร ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์