มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับคณาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มนร. ในวันสถาปบามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17
ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565

Leave a Comment