รองอธิการบดีและคณะฯ ร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรี

รองอธิการบดีและคณะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรีที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ มัสยิดกลาง “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ในวันที่ 23 ตุลาคม  ๒๕๖๖ ****** เช้าวันจันทร์ที่ 23  ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีได้มอบหมายให้รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  ผศ.อับดุลรอยะ บินเซ็ง และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันอิมรอน แวปา ดร.มัจดี โตะตาหยง ดร.มุฮัมหมัด อาซาซีย์ อ.อัลบาชีร อัชกูรีย์ อ.มุศลิห อาลี […]

ประมวลภาพ THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023“The Impact of Technology on Education and Social Dynamics”

THE 4th BUKITTINGGI INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION (BiCED) 2023 “The Impact of Technology on Education and Social Dynamics” UNIVERSITAS SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI (UIN) 25 September 2023 ผู้เข้าร่วม ผศ.ดร.รอฮานี มาแจผศ.ดร.มุสลิม คาเรงผศ.ดร. มะนะพียะ เมาตีดร. ฮีซาม หะยีมะมิงผศ. ลุกมาน เจะกา