วารสาร MENARA
ผู้เข้าชม : 531

 หน้าแรก 

 เกี่ยวกับวารสาร 

 กองบรรณาธิการ 

 คำแนะนำผู้เขียน 

 ส่งบทความ 

 บทบาทและหน้าที่ 

 วารสารวิชาการ 

 ติดต่อ 

 

MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues (M-JICI)
มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย

 

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ISSN 2730-2547 (Online)

        MENARA : Journal of Islamic and Contemporary Issues  (M-JICI) / มนารอ : วารสารประเด็นอิสลามร่วมสมัย รับพิจารณาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการออนไลน์ ประเภทผลงานวิชาการประกอบด้วยบทความวิจัย บทความวิชาการ บทวิจารณ์หนังสือ และบทความปริทัศน์ ทั้งนี้บทความต้องไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในวารสารอื่นมาก่อนนับจากวันที่ผู้เขียนได้ส่งบทความฉบับนี้มายังกองบรรณาธิการ

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل