บทเรียนจากรอมฎอน "อัลกุรอาน ตุสตูรุนา"
ผู้เข้าชม : 121


วันพุธ ที่ 21 มิถุนายน 2560 ณ มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ โดยอาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา อาจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ฝ่ายวิชาการและวิจัย บทเรียนจากรอมฎอน (นาศีฮัต) สั้นๆ หลังละหมาดญะมาอะฮฺซุฮฺรี


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan buttonสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved