เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก
ผู้เข้าชม : 84

8  กรกฎาคม 2562   ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก ณ โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์  ต.ยี่งอ  อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส  ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ โรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะจัดระบบและยกระดับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขออัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงประทานความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าแก่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นแสงสว่างแก่สังคมสืบไปComment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved