เยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก
ผู้เข้าชม : 299

8  กรกฎาคม 2562   ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา พร้อมด้วยคณะครูผู้สอนศูนย์สาธิตการศึกษาอิสลาม (ตาดีกา) มัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเล็ก ณ โรงเรียนอิสลามวิทยานุสรณ์  ต.ยี่งอ  อำเภอยี่งอ จ.นราธิวาส  ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการ โรงเรียนและคณะครูเป็นอย่างดียิ่ง ทั้งได้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะจัดระบบและยกระดับการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ของผู้บริหารและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ขออัลลอฮ์ ตะอาลา ทรงประทานความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้าแก่สถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นแสงสว่างแก่สังคมสืบไปComment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل