Languages

15 Courses

e476
Photography

110 Courses

e237
UI/ UX Design

33 Courses

bl33
Technology

130 Courses

0 +
Students Enrolled
0 +
Courses Uploaded
0 +
People Certifie
0 +
Global Teachers

Happy Students

happy-pancil-boy

Latest News

 

From the News

เข้าร่วมสัมมนาเยาวชนอาเซียน “เยาวชนกับสันติภาพโลก ซึ่งจัดโดยสภายุวมุสลิมโลก สำนักงานประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ในฐานะได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ พร้อมได้นำนักศึกษา จำนวน 4 คน จากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา