ส่งมอบเงินบริจาคเพือช่วยเหลือผู้ประสบอุทกกภัยในประเทศมาเลเซีย ณ กงศุลใหญ่มาเลเซีย จ.สงขลา

Leave a Comment