สาขาวิชาการกฎหมายอิสลาม สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา จัดสัมมนาวิชาการ หัวข้อ สตรีการการเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคปัจจุบัน โดย เมื่อวันที่17 มีนาคม 2564 โดยมีวิทยากรทั้งจากภายในและภายนอกร่วมเสวนา

Leave a Comment