รองอธิการบดีและคณะฯ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

เพื่อร่วมพิธีตะอฺซียะฮ์แก่ครอบครัวและร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรีที่ได้ถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น.

ณ มัสยิดกลาง “มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”  จังหวัดสงขลา ประเทศไทย

ในวันที่ 23 ตุลาคม  ๒๕๖๖

******

เช้าวันจันทร์ที่ 23  ตุลาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  สะแลแม อธิการบดีได้มอบหมายให้รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์  ผศ.อับดุลรอยะ บินเซ็ง และคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.วันอิมรอน แวปา ดร.มัจดี โตะตาหยง ดร.มุฮัมหมัด อาซาซีย์ อ.อัลบาชีร อัชกูรีย์ อ.มุศลิห อาลี นายนิมูฮัมหมัดฟิตรี อาแว และนายดลรามาน พันหวัง ได้ออกเดินทางจากสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อปฏิบัติภารกิจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ ….. /2566 ณ ณ มัสยิดกลาง“มัสยิดกลางดิย์นุลอิสลาม”จังหวัดสงขลา ประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีให้คำตะอฺซียะฮ์ (แสดงความเสียใจ) แก่ครอบครัวพิทักษ์คุมพล และร่วมพิธีละหมาดญะนาซะฮ์ (ดุอาอฺของพร) ให้แก่มัยยิดท่านจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรีคนที่ 18 ของประเทศไทย  ในการนี้ได้นำเรียนคำแสดงความเสียใจในความสูญบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จากผศ.ดร. จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และผศ. ดร. ปรีชา สะแลแม อธิการบดีมหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกำลังใจแก่ครอบครัวของท่านจุฬาราชมนตรีผู้ล่วงลับ และมหาวิทยาลัยจะจัดให้คณาจารย์และนักศึกษาที่ไม่มีโอกาสได้ร่วมละหมาดญะนาซะฮ์ ได้ร่วมกับละหมาดฆออิบในวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2566 ต่อไป

Leave a Comment