สาขาวิชากฎหมายอิสลาม ชั้นปีที่ 4 จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เรื่องกระบวนการพิจารณาคดีเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมุสลิมในจังหวัดนราธิวาสขึ้น เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก นายฮัมการ์ มะวิง ดะโต๊ะยุติธรรมประจำศาลครอบครัวและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากร ให้ความรู้