ผู้บริหาร
ผู้เข้าชม : 2774


รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์
Assoc.Prof.Cheloh  Khaekphong
 cheloh.k@pnu.ac.th
 (66) 91 848 5132

ผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลและบริการวิชาการศาสนาอิสลามและมัสยิด มนร.
Assistant to the president

 

รศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
 anis.p@pnu.ac.th
 (66) 81 478 2872

ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา
Dean


ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
 manapiyah.m@pnu.ac.th
 (66) 89 295 3322

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิเทศสัมพันธ์
Deputy Dean

 

 


ผศ.ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
 abdulroya.b@pnu.ac.th
 (66) 89 657 1634

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ บริการวิชาการ และบัณฑิตศึกษา
Deputy Dean

 


ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad Umudee
 muhammad.u@pnu.ac.th
 (66) 83 196 5777

รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน วิจัย และประกันคุณภาพ
Deputy Dean

 


วาสนา มะเจะแน
Watsana Machenae
 watsana.m@pnu.ac.th
 (66) 85 895 4318

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Dean office

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل