บุคลากรสายสอนและวิจัย
ผู้เข้าชม : 4138

สาขาวิชากฎหมายอิสลาม (Islamic Law)


ดร.อิบรอเฮง ดอเลาะ
Dr.Ibrorheng Dorloh
 ibrorheng.d@pnu.ac.th
 (66) 86 491 9792

หัวหน้าสาขาวิชา


รศ.เจ๊ะเหล๊าะ  แขกพงศ์
Assoc.Prof.Cheloh  Khaekphong
 cheloh.k@pnu.ac.th
 (66) 91 848 5132

 


รศ.ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์
Assoc.Prof.Dr.Anis  Pattanaprichawong
 anis.p@pnu.ac.th
 (66) 81 478 2872


ผศ.ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง
Asst.Prof.Dr.Abdulroya Benseng
 abdulroya.b@pnu.ac.th
 (66) 89 657 1634

 


ดร.รอฮานี มาแจ
Dr.Rohanee Machae
 rohanee.m@pnu.ac.th
 (66) 98 073 9975


ซูเฟียน บอสู
Sufian Bosu
 sufian.b@pnu.ac.th
 (66) 95 035 0220

 


สมชาย ภูมิมาโนช
Somchai Poomimanot
 somchai.p@pnu.ac.th
 (66) 84 710 2588

 

 

 

สาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ (Arabic International Program)

 

ผศ.ดร.อับดุลรอเซะ หะมีแย
Asst.Prof.Dr.Abdurashid Hameeyae
 abdurashid.h@pnu.ac.th
 (66) 86 298 3065

หัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.ดร.มูฮำมัด วาเล็ง
Asst.Prof.Dr.Moohammad Waleng
 moohammad.w@pnu.ac.th
 (66) 86 957 3575

 


มะตอเฮ มะลี
Matorhe Malee
 matorhe.m@pnu.ac.th
 (66) 93 657 1315


อาอีชะห์ แวมามะ
A-eshah Waemamah
 aeshah.w@pnu.ac.th
 (66) 89 977 9912

 


สุรยาณี อาลีมามะ
Suryanee Aleemama
 suryanee.a@pnu.ac.th
 (66) 63 095 2704


ลุกมาน เจะกา
Lookman Cheka
 lookman.c@pnu.ac.th
 (66) 98 984 5205

 


ดร.ยามาล อัล-นัสรียฺ
Dr.Gamal Abdelaziz
 jamalnasri.a@pnu.ac.th
 -

   

 

สาขาวิชาอิสลามศึกษา (Islamic Studies)

 

ผศ.ดร.ตัรมีซี สาและ
Asst.Prof.Dr.Tarmisi Salaeh
 tarmisi.s@pnu.ac.th
 (66) 81 098 3756

หัวหน้าสาขาวิชา


ผศ.ดร.มะนะพียะ เมาตี
Asst.Prof.Dr.Manapiyah  Maoti
 manapiyah.m@pnu.ac.th
 (66) 89 295 3322

 


ผศ.ดร.มูฮัมมัด อูมูดี
Asst.Prof.Dr.Muhammad Umudee
 muhammad.u@pnu.ac.th
 (66) 83 196 5777


ดร.มุสลิม คาเรง
Dr.Mutsalim Khareng
 mutsalim.k@pnu.ac.th
 (66) 87 889 5496

 


ดร.แวอัมแร แวปา
Dr.Waeamrene Waepa
 waeamrene.w@pnu.ac.th
 (66) 94 597 2119


ดร.ฮีซาม หะยีมะมิง
Dr.Hisam Hayimaming
 hisam.h@pnu.ac.th
 (66) 90 478 1410

 


กูอับดุลมูฮัยย์มิน ยูโซะ
Ku Abdul Muhaimin Yusof
 muhaimin.y@pnu.ac.th
 (66) 95 034 1223

   

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل