บุคลากรสายสนับสนุน
ผู้เข้าชม : 1456


วาสนา มะเจะแน
Watsana Machenae
 watsana.m@pnu.ac.th
 (66) 85 895 4318

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
Head of Dean office


แวลียะห์ รอนิง
Waeliyah Raning
 waeliyah.r@pnu.ac.th
 (66) 81 141 2461

นักวิชาการศึกษา

 


นูรอาซีกีน มะแร
Nurasikeen Mahrae
 nurasikeen.m@pnu.ac.th
 (66) 80 872 0925

นักวิชาการศึกษา


ดลรามาน พันหวัง
Dolraman Panwang
 dolraman.p@pnu.ac.th
 (66) 80 704 9337

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 


ซีตีมาเรีย กาเดร์
Seeteemaria Kaday
 ceeteemaria.k@pnu.ac.th
 (66) 93 583 0670

นักวิชาการการเงินและบัญชี


อาวานีส กือมอ
Awanis Kuemo
 awanis.k@pnu.ac.th
 (66) 93 741 5995

นักวิชาการพัสดุ

 


ฟูรีดา หะมะ
Fureeda Hama
 fureeda.h@pnu.ac.th
 (66) 80 711 4113

นักวิชาการการเงินและบัญชี


มะตอเย๊ะ ฮามะ
Matoryeh Hama
 matoryeh.h@pnu.ac.th
 (66) 84 068 2947

จนท.บริหารงานทั่วไป

 


พัชรี มูดอ
Pacharee Mudor
 pacharee.m@pnu.ac.th
 (66) 97 228 0336

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


อับดุลรอฮิม มามะ
Abdunrohim Mama
 abdunrohim.m@pnu.ac.th
 (66) 84 747 3179

จนท.บริหารงานทั่วไป

 


นิมูฮัมหมัดฟิตรี อาแว
Nimuhammadfittree Awae
 fittree.a@pnu.ac.th
 (66) 84 069 2514

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา


อับดุลฮาฟิซ ดอเลาะ
Abdulhafiz Doloh
 abdulhafiz.d@pnu.ac.th
 (66) 82 261 6090

จนท.บริหารงานทั่วไป

 


ฮุสนา ดอเล๊าะ
Husna Doloh
 husna.d@pnu.ac.th
 (66) 87 390 2373

จนท.งานวิจัย


รอกายะห์ วาเต๊ะ
Rokayah Wateh
 rokayah.w@pnu.ac.th
 (66) 87 968 3240

แม่บ้าน

 


นูรีดา บินมะแกะ
Nurida Binmakae
 nurida.b@pnu.ac.th
 (66) 61 201 3606

แม่บ้าน


แวฮาซัน วาเต๊ะ
Waehasan Wateh
 waehasan.w@pnu.ac.th
 (66) 84 710 2588

คนงาน

 


กูฮาฟีซี ยูโซะ
Kuhafizee Yusoh
 kuhafizee.y@pnu.ac.th
 (66) 61 245 9853

พนักงานขับรถ

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل