คณบดีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ ให้เกียรติมาแสดงความยินดีและมอบกระเช้าเป็นที่ระลึก
ผู้เข้าชม : 110

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย แก้วหนูนวล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ นางสาวชุลีพร มาศเนตร รักษาการหัวหน้าสำนักงานคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาฮีฎีน นิติภาค หัวหน้าสาขาภาษามลายู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทรื ให้เกียรติมาแสดงความยินดีและมอบกระเช้าแก่รองศาสตราจารย์ ดร.อานิส พัฒนปรีชาวงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และรองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีกำกับดูแลและบริการวิชาการศาสนาอิสลามและมัสยิดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ในโอกาสนี้ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาขอขอบคุณเป็นอย่างสูงและขอเอกองค์อัลลอฮฺทรงตอบแทนความดีแก่ทุกท่านComment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل