โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (PNU OPEN HOUSE IN SCHOOL)
ผู้เข้าชม : 167

โครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  (PNU OPEN HOUSE IN SCHOOL)

ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2563 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  ได้เปิดกิจกรรมบริการวิชาการ ณ อาคารประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชนโดยมีผู้บริการโรงเรียนในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก และสุไหงปาดี รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา ครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมงาน จำนวนกว่า 300 คน

 Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSonline regis button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias@pnu.ac.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved

google FaceBook twitter نحوه انجام بازی انفجار کرش سایت شرط بندی فوتبال بت اینفو سایت شرط بندی آنلاین پوکر باما پرشین بت معتبر ترین سایت پیش بینی فوتبال تاینی بت معتبر ترین سایت شرط بندی بهترین سایت بازی انفجار سایت پیش بینی فوتبال سایت حضرات بت پویان مختاری بازی انفجار حضرات بت آموزش تعمیرات موبایل