"ภารกิจของมุสลิมในวันอารอฟะฮ์และวันอีดิลอัฎฮา" คุตบะห์ประจำวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562
ผู้เข้าชม : 130


คุตบะห์ประจำวันศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 หัวข้อ "ภารกิจของมุสลิมในวันอารอฟะฮ์และวันอีดิลอัฎฮา" อ่านโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานีส พัฒนปรีชาวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved