"หลักคำสอนจากกุรบานต่อการพัฒนาประชาชาติ" คุตบะห์ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562
ผู้เข้าชม : 88


คุตบะห์ประจำวันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 หัวข้อ "หลักคำสอนจากกุรบานต่อการพัฒนาประชาชาติ" อ่านโดย  อาจารย์ ดร.แวอัมแร แวปา อาจารย์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved