เข้ารับนักศึกษาฝึกงานเป็นล่ามภาษาอาหรับ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าชม : 106

ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 อาจารย์ลุกมาน เจะกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรนานาชาติ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เข้ารับนักศึกษาฝึกงานเป็นล่ามภาษาอาหรับ  ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง กรุงเทพมหานครComment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved