โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวด้วย
ผู้เข้าชม : 71

วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 ศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัวด้วย "อัลกุรอาน" ณ ริเวอร์แรมป์ ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมาเยี่ยมชมและทักทายผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีรองศาสตราจารย์เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อับดุลรอยะ บินเซ็ง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการอิสลามและภาษาอาหรับ และผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้การต้อนรับในครั้งนี้  Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button


สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

 

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved