ประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนาสถาบันในปัจจุบันสู่อนาคต"
ผู้เข้าชม : 174

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนาสถาบันในปัจจุบันสู่อนาคต" ภายใต้โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ และโครงการพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอาหรับ โดยเชิญให้ผู้บริหารโรงเรียนสอนศาสนาเอกชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan buttonสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved