ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ผู้เข้าชม : 38

ประกาศวันที่ 27 ก.ย. 2560 ผู้เข้าชม : 38

ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 7 ตุลาคม 2560


ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลดเอกสาร


Comment Facebook

สถาบันอาหรับและอิสลามศึกษา

ค้นหา
QUICK LINKSOther Links TAB

online regis button

PNU documents button

cmhe button

webmail icon

e-lib icon

radio

research button

qa button

student loan button

 สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
99 หมู่ 8 ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์ : 073-709030 ต่อ 3555
โทรสาร : 073-709030 ต่อ 3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Academy of Islamic and Arabic studies
99 Village No 8 Sub-district Khok Khian District Muang Province Narathiwat Postal Code 96000
Tel : +66 73-709-030 #3555
Fax : +66 73-709-030 #3555
E-mail : aias_pnu@hotmail.co.th

Copyright © 2017 - All Rights Reserved